Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home PCPR

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

PCPR


Regionalna Akademia Rodziny

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego utworzył Regionalną Akademię Rodziny (RAR), której celem jest wzmocnienie kondycji zachodniopomorskiej rodziny. RAR udzielają wsparcia o charakterze profilaktycznym, skierowanego do Rodzin,  pozwalającego im osiągnąć samodzielność ekonomiczną, społeczną, wychowawczą, duchową i kulturową.
 

Celem RAR jest:

1.Ochrona rodziny przed rozpadem.

2.Zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzinnych, w tym w rodzinach wielopokoleniowych.

3.Podniesienie kompetencji wpływających na prawidłowe zarządzanie budżetem domowym.

4.Nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów oraz konfliktów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zaprasza do skorzystania w ramach Regionalnej Akademii Rodziny z:

-poradnictwa rodzinnego
-poradnictwa psychologicznego
-poradnictwa prawnego
-terapii rodzinnej
-treningu edukacji społeczno – finansowej.

Więcej…