Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Pierwsze Zachodniopomorskie Karty odebrane

Znamy już pierwszych właścicieli Kart. Pierwsze Zachodniopomorskie Karty Seniora i Zachodniopomorskie Karty Rodziny zostały przekazane na ręce mieszkańców naszej Gminy.
Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpływa na poprawę sytuacji rodzin i seniorów. Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
Dziękujemy za udział w programie i życzymy owocnego korzystania oraz zapraszamy pozostałych mieszkańców do zwiększenia grona właścicieli Kart.

Więcej…
 
Gmina Bobolice przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Od 12 maja 2016 r. przyjmujemy wnioski o wydanie Kart. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przez mieszkańców Gminy Bobolice.

Wsparciem objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci oraz osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
c) rodzinne domy dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Więcej…
 
Gmina Bobolice przystąpiła do Programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Od 12 maja 2016 r. zapraszamy Państwa do składania wniosku o wydanie Kart. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przez mieszkańców Gminy Bobolice.
Wsparciem objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci oraz osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
c) rodzinne domy dziecka.

Więcej…
 
Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

11 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach w obecności przedstawicieli naszej Gminy oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego wprowadzenia na terenie naszej gminy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Więcej…