Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Partnerstwo lokalne "Bobolice bez barier"

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

„Z miłości do zdrowia”

„Z miłości do zdrowia" - pod takim tytułem w Gminie Bobolice zostały zorganizowane warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016. Odbyły się one w świetlicach wiejskich w Głodowej, Kurowie, Dargini i Krępie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” na podstawie podpisanej umowy zadaniowej między Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Gmina Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Warsztaty w ramach działań towarzyszących realizacji Programu są bezpłatne i przeznaczone dla osób i członków rodzin które otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Więcej…
 
O partnerstwie z Partnerami

3 kwietnia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. W Zgromadzeniu wzięło udział 28 partnerów. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w roku 2016 i ustalenia planu pracy na rok bieżący.
Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” podejmuje szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa i zwiększenie efektywności działań instytucji pomocy społecznej i organizacji prowadzących działalność skierowaną na rzecz rodzin z terenu gminy Bobolice. W 2016 r. na wspólne działania zostało podpisanych 37 umów partnerskich zadaniowych. Zdjęcia z realizacji niektóry działań zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej…
 
O adopcjach w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

7 czerwca w ramach partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier” odbyło się szkolenie dotyczące zagadnień związanych z adopcją. Organizatorem był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Koszalinie. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych, pracownicy socjalni, przedstawiciele instytucji kultury, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiciele ZOZ Asklepios w Bobolicach oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Więcej…
 
Posiedzenie Zarządu Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”

28 kwietnia 2016 r. odbyło się w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach pierwsze posiedzenie Zarządu Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Celem było ukonstytuowanie się Zarządu Partnerstwa zgodnie z § 6 pkt. 3 umowy partnerskiej oraz podjęcie decyzji w sprawie realizacji zawartych wcześniej umów zadaniowych. Omówiono plany na pracę partnerstwa w 2016 r.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »