Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Świadczenia wychowawcze

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Świadczenia wychowawcze


Realizacja Programu 500 + w Gminie Bobolice

Od początku wdrażania Programu 500 + mieszkańcy gminy Bobolice złożyli 766 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. Aktualnie świadczenie trafia do 714 rodzin, z tego:
- 145 rodzin to rodziny pobierające świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
- 528 rodzin to rodziny pobierające świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie),
- 41 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem pobiera świadczenia także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko (spełniają kryterium dochodowe 1200 zł na osobę w rodzinie).
Na koniec 2016 r. wypłacono 9 534 świadczeń wychowawczych.

Więcej…
 
"Rodzina 500+"

Bardzo sprawnie przebiega w Gminie realizacja programu 500+. Pierwsze świadczenia zostały już wypłacone. Nasi pracownicy pomagają przy wypełnianiu wniosków. Na ten moment nie mamy żadnych problemów ani technicznych, ani organizacyjnych. Punkty przyjmowania wniosków nie są oblegane, zatem z dniem 02.05.2016 r. Kierownik i pracownik socjalny MGOPS w Bobolicach zaprzestają pełnienia dyżurów w punkcie mieszczącym się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Głowackiego. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Więcej…
 
"Rodzina 500+"

Szanowni Państwo, Rządowy program "Rodzina 500+" działa w Gminie Bobolice bez zastrzeżeń. Klienci nie mają problemów z wypełnieniem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, jak i również nie zgłaszają uwag co do realizacji programu. Pracownicy służą radą i pomocą w wypełnianiu wniosków i udzielaniu wszelkich informacji. W okresie 01.04.2016 do 15.04.2016 r. przyjęliśmy 408 wniosków w formie papierowej na 735 uprawnionych dzieci, a w formie elektronicznej 37 wniosków na 41 uprawnionych dzieci, co stanowi około połowę uprawnionych do w/w świadczenia naszej gminy.
Wnioski można składać tradycyjnie w formie papierowej w Hali Widowiskowo - Sportowej w pokoju nr 4, w MGOPS w pokoju nr 1, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów pierwsze świadczenia zostaną wypłacone 21.04.2016 r. w sposób wskazany przez Klientów na konto bądź do osobistego odbioru w kasie Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Bobolicach.

Więcej…
 
Świadczenie wychowawcze

Z dniem wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminie Bobolice wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1 oraz w Hali Widowiskowo Sportowej w pokoju nr 4.

W okresie 01.04.2016 - 08.04.2016 r. przyjętych zostało 280 wniosków w formie papierowej na 541 uprawnionych dzieci, a w formie elektronicznej 31 wniosków na 35 uprawnionych dzieci. Wnioski złożyła ponad 1/3 osób uprawnionych do świadczenia, a pierwsze wypłaty planowane są na maj 2016 i będą wypłacane z wyrównaniem za kwiecień wszystkim Klientom, którzy złożą wniosek do 05.05.2016 r.

Więcej…
 
Rodzina 500 plus – bankowość elektroniczna

Szanowni Państwo informujemy, że wnioski na świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za pomocą bankowości elektronicznej w bankach. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe tylko wtedy gdy Klient będzie posiadał dostęp do konta za pośrednictwie serwisu internetowego. Nie będzie to możliwe w oddziale banku, ani przez infolinię. Po zalogowaniu się do systemu bankowego trzeba będzie wybrać specjalna zakładkę będzie można wypełnić wniosek dot. świadczenia wychowawczego. W razie konieczności do wniosku trzeba będzie załączyć załączniki np. oświadczenia, dowód osobisty, akty urodzenia dzieci itp. w formacie PDF , JPG lub PNG. Podczas wypełniania wniosku należało będzie podać adres emaila na, który zostanie wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wniosku.

Więcej…
 
Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 plus

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Formularze wniosków można pobrać w siedzibie MGOPS w pokoju nr 1, w sekretariacie Urzędu Miejskiego, a od 01 kwietnia 2016 r również w Hali Widowiskowo – Sportowej.
Szanowni Państwo, mając na względzie Państwa komfort pragniemy poinformować, iż wniosek, który zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, t.j. od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 r włącznie, zostanie rozpatrzony i rodzice dostaną wyrównanie od 01 kwietnia 2016 r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
Zapraszamy do składania wniosków od 01 kwietnia 2016 r. w formie papierowej:
-w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Głowackiego 7 w godzinach od 08.00 do 15.00,
-w MGOPS w Bobolicach w pokoju nr 1 w godzinach od 08 do 15.00.
Pragniemy poinformować, iż w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 r w Hali Widowiskowo – Sportowej dyżur dla Państwa będzie pełnić Jolanta Stępień lub Beata Pupin, t.j. w poniedziałki i środy w godz. od 12.00 do 14.30 i w piątki w godz. od 07.00 do 10.00. Po za tym wszelkie informacje można uzyskać w MGOPS w Bobolicach osobiście lub pod telefonem 534 996 011 lub 94 318 75 95..

Więcej…
 
Program Rodzina 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Więcej…
 
Podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500 plus"