Sobota, 18 Wrzesień 2021

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Inne
Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Bobolice

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2012/2013 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do dnia 15 września 2012 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2012 r.

Więcej…