Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności i ogłoszenia
Biedronkowa zbiórka żywności 2011

       23 i 24 września w całej Polsce odbyła się IX Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Podziel się posiłkiem” zorganizowana przez Federację Polskich Banków Żywności. W tym roku do akcji po raz kolejny przyłączyła się Gmina Bobolice, organizatorem zbiórki żywności był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.
       Tak jak zawsze nie zabrakło ludzi dobrej woli. Do akcji zgłosili się wolontariusze: uczestnicy Świetlicy Środowiskowej „Tafla”, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa”, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Bobolicach wraz ze swoimi opiekunami.

Więcej…
 
Już nam śnieg i deszcz nie straszny

       W imieniu Mieczysławy Brzozy oraz Jolanty Stępień pragnę podziękować Panu Janowi Rewkowskiemu oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach za wykonanie zadaszenia w magazynie żywności. Nowe zadaszenie jest oczekiwaną inwestycją zwłaszcza przez mieszańców Gminy Bobolice, którzy oczekują w kolejce na żywność. Piękne i solidnie wykonane zadaszenie pozwoli, schronić się oczekującym przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Więcej…
 
Harmonogram na m-c październik 2011 r.

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 11.10.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
Harmonogram na m-c wrzesień 2011r.

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 13.09.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
Harmonogram na m-c sierpień 2011

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 09.08.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
Harmonogram na m-c lipiec 2011r.

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 12.07.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
Harmonogram na m-c czerwiec 2011r.

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi piątek miesiąca 10.06.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
Harmonogram na m-c maj 2011

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 10.05.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
OGŁOSZENIE

       Szanowni Państwo w ramach współpracy pomiędzy Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach została podpisana umowa dotycząca przekazywania gotowych artykułów spożywczych.
       Uprzejmie Państwa informuję, że od dnia 12 kwietnia bieżącego roku żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej (min. 2 przesłanki), t.j. :
1. ubóstwa,
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze,
12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w rzeczpospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
14. alkoholizmu i narkomanii,
15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych,
16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
oraz dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 715,50 zł.

Więcej…
 
Harmonogram na m-c kwiecień 2011

 


OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze będą wydawane mieszkańcom sołectw w porządku alfabetycznych od godz. 700 – 1400 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 12.04.2011 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 6 z 8