Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności i ogłoszenia
Magazyn żywności od maja do września 2014r. nieczynny.Szanowni Państwo,  Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uprzejmie informuje, iż w terminie od maja do września 2014 r. magazyn żywności będzie nieczynny. Realizacja Programu PEAD zakończyła się, w  kwietniu wydawano w magazynie żywność pozostałą z roku ubiegłego.

Więcej…
 
Szanowni Państwo


Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uprzejmie informuje, iż w terminie od maja do września 2014 r. magazyn żywności będzie nieczynny.
Planowany termin podpisania umowy planowany jest na jesień 2014 r.
Ewentualne zmiany dotyczące realizacji programu dostępne będą dostępne na stronach www.mgops.bobolice.pl oraz www.bobolice.pl

Więcej…
 
Harmonogram na m-c kwiecień 2014r.

 


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo artykuły żywnościowe będą wydawane będą wydawane mieszkańcom sołectw i Miasta Bobolice w porządku alfabetycznych zgodnie z obowiązującym harmonogramem we wtorki i piątki w godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Drugi wtorek miesiąca 08.04.2014 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
Nowy program pomocy unijnej zatwierdzony przez Radę UE


10 marca 2014 r. Rada Europejska przyjęła projekt nowego programu pomocy najuboższym obywatelom Unii Europejskiej FEAD. Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją rekomendowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do dystrybucji żywności w ramach programu FEAD. Dotychczasowy Program PEAD zakończył się w grudniu 2013r., zastąpi go nowy program FEAD, którego realizacje planowana jest na jesień 2014r.

Więcej…
 
Koniec Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD

W styczniu Federacja Banków Żywności ogłosiła informacje, iż dnia 31 grudnia 2013 roku zakończony został Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD. Oznacza to, że do Banków Żywności nie będzie więcej dostaw artykułów spożywczych ze źródeł programu PEAD.
Aktualnie trwają prace legislacyjne w UE jak i Polsce nad nowym programem. Program Europejska Pomoc Żywnościowa PEAD zostanie zastąpiona przez program Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym w skrócie FEAD. Rozpocznie się on prawdopodobnie na jesieni bieżącego roku. Program FEAD, tak samo jak PEAD będzie wspierał osoby i rodziny najuboższe i polegać będzie na pomocy żywnościowej. Dzięki takiemu wsparciu zaoszczędzone środki budżetów własnych osoby i rodziny będą mogły przeznaczyć na inne potrzeby.

Więcej…
 
„PEAD” w Bobolicach


W grudniu 2013 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach zakończyło realizację Programu PEAD w ramach Umowy na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Umowa realizowana była pomiędzy Stowarzyszeniem a Bankiem Żywności w Nowych Bielicach. Na terenie naszej gminy program realizowany był w ramach Umowy Zadaniowej realizowanej przez Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier”.

Więcej…
 
Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uprzejmie informuje, iż w terminie od stycznia do marca 2014 r. magazyn żywności będzie nieczynny.

Więcej…
 
Kontrola w magazynie żywności

 


Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, pragnę Państwa poinformować, że w dniach od 7 do 9 października 2013 r. odbyła się kontrola Agencji Rynku Rolnego dotycząca prawidłowości realizacji umowy dotyczącej programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013”.

Więcej…
 
Harmonogram na m-c maj 2013r.

 


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo artykuły żywnościowe będą wydawane będą wydawane mieszkańcom sołectw i Miasta Bobolice w porządku alfabetycznych zgodnie z obowiązującym harmonogramem we wtorki i piątki w godz. 7:00 – 14:00 w Magazynie Żywności przy ul. Jedności Narodowej 13

Pierwszy wtorek miesiąca 07.05.2013 r.
-
Chlebowo,
-
Chmielno,
- Chociwle,
-
Dargiń,
-
Dobrociechy,
Więcej…
 
OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo w ramach współpracy pomiędzy Bankiem Żywności w Nowych Bielicach a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach została podpisana umowa dotycząca przekazywania gotowych artykułów spożywczych.
Uprzejmie Państwa informuję, że od kwietnia bieżącego roku żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (min. 2 przesłanki), t.j. :
1. ubóstwa,
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
7a). potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
10. (uchylony),
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 3 z 8