Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności i ogłoszenia
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 16 - 17 marzec 2016 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 10-11 lutego 2016 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Więcej…
 
Realizacja nowego programu unijnego FEAD

Szanowni Państwo w związku z realizacją przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) uprzejmie informujemy, że gmina Bobolice w kwietniu br. podpisała umowę z Polskim Czerwonego Krzyżem Oddział w Koszalinie w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier” w zakresie udzielania pomocy żywnościowe na okres od maja 2015 r. do końca lutego 2016 r.
Na mocy tej umowy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wydaje skierowania mieszkańcom miasta i gminy korzystającym z pomocy społecznej uprawniające do odbioru bezpłatnej paczki żywnościowej, w skład której wchodzić będzie 6 rodzajów artykułów spożywczych. Minimalny limit pomocy żywnościowej – 1 paczka na osobę od 3,5 kg/l do 6 kg/l.

Więcej…
 
Realizacja nowego programu unijnego FEAD

Szanowni Państwo w związku z realizacją przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) uprzejmie informujemy, że gmina Bobolice w kwietniu br. podpisała umowę z Polskim Czerwonego Krzyżem Oddział w Koszalinie w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier” w zakresie udzielania pomocy żywnościowe na okres od maja 2015 r. do końca lutego 2016 r.
Na mocy tej umowy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wydaje skierowania mieszkańcom miasta i gminy korzystającym z pomocy społecznej uprawniające do odbioru bezpłatnej paczki żywnościowej, w skład której wchodzić będzie 6 rodzajów artykułów spożywczych. Minimalny limit pomocy żywnościowej – 1 paczka na osobę od 3,5 kg/l do 6 kg/l.

Więcej…
 
Realizacja nowego programu unijnego FEAD

Szanowni Państwo, rozpoczęła się realizacja nowego programu unijnego FEAD przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. W kwietniu jako Gmina Bobolice podpisaliśmy umowę z Polskim Czerwonego Krzyżem z oddziałem w Koszalinie w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier” na okres od maja 2015 r. do końca lutego 2016 r.

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 5 kg na 1 osobę na tydzień. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny z terenu Gminy Bobolice:

1. korzystające z pomocy finansowej ośrodka pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art. 5 i art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813,00 zł dla osób samotnych i 684,00 zł dla osoby w rodzinie lub
2. korzystające ze świadczeń rodzinnych lub

Więcej…
 
Szanowni Państwo

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, iż osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej tutejszego ośrodka mają możliwość skorzystania z pomocy magazynu żywności w formie odbioru jabłek (5 kg na 1 osobę).
Jabłka z magazynu żywności będzie można odebrać w dniu 19 lutego 2015 r. w godz. od 8.00 do 12.00 z aktualną decyzją ośrodka.

Więcej…
 
Realizacja nowego programu unijnego FEAD

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w porozumieniu z Burmistrzem Bobolic - Panią Mieczysławą Brzozą i Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach - Panią Jolantą Stępień uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się realizacja nowego programu unijnego FEAD przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.

Więcej…
 
Przesuniecie terminu rozpoczęcia nowego programu unijnego FEAD

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uprzejmie informuje, iż na oficjalnej stronie Federacji Banków Żywności ukazała się informacja o opóźnieniu we wdrożeniu programu FEAD. Według najnowszych informacji Agencji rynku Rolnego ARR i Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej MPiPS uruchomienie nowego programu pomocy unijnej dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived) FEADu nastąpi najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

Więcej…
 
Przesuniecie terminu rozpoczęcia nowego programu unijnego FEAD


Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach uprzejmie informuje, iż na oficjalnej stronie Federacji Banków Żywności ukazała się  informacja o opóźnieniu we wdrożeniu programu FEAD. Według najnowszych informacji Agencji rynku Rolnego ARR i Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej MPiPS uruchomienie nowego programu pomocy unijnej dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived) FEADu nastąpi najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 2 z 8