Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności i ogłoszenia
Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny przystąpili do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2017 udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określające w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej…
 
Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2017 udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy  Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniu 11 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 12.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
Do odbioru jabłek uprawnia również decyzja wydana przez MGOPS na realizację Programu 500 +

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 04 – 05 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Więcej…
 
Zmiany w pomocy żywnościowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Zgodnie z nią ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016. Podwyższone kwoty wynosić będą 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego upoważniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Więcej…
 
Podziękowanie

 

 

 

 

Więcej…
 
Zapraszamy do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wydaje skierowania mieszkańcom miasta i gminy korzystającym z pomocy społecznej uprawniające do odbioru bezpłatnej paczki żywnościowej.
Pomoc kierowana jest do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności do osób: bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym do społeczności marginalizowanych). Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Uprzejmie informujemy, iż od 01.10.2015r. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać również osoby nie objęte pomocą ośrodka. W tym przypadku wymagane jest zgłoszenie się do MGOPS w Bobolicach celem udokumentowania dochodu osoby/rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych MGOPS w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13 pod numerem: 94-3187-595
.

Więcej…
 
Pomoc żywnościowa

Szanowni Państwo, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu w ramach Podprogramu 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Rozpoczęcie realizacji skierowań wydawanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach rozpocznie się od 5 września 2016 r.
Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 dla mieszkańców gminy Bobolice odbywać się będzie w magazynie przy Oddziale Rejonowym PCK przy ulicy Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie, wg poniższych zasad:
1.W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do Biura Oddziału Rejonowego PCK, ul. Grunwaldzka 20 w Koszalinie:
-za pierwszym razem z podpisanym skierowaniem wydanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
-za każdym kolejnym razem z kartą ewidencji wydania artykułów (które otrzymają Państwo podczas pierwszej wizyty w PCK).
Biuro czynne jest w godzinach 8.00 – 13.30

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy  Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 23 – 24 czerwca 2016 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. Uprzejmie informuję, że zgodnie informacją uzyskaną z Koszalińskiego Banku Żywności JEST TO JUŻ OSTATNI TRANSPORT JABŁEK W TYM PROGRAMIE.

Więcej…
 
Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 20 kg na 1 osobę w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Bobolice, które korzystają z szeroko rozumianych form świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 17 – 18 maja 2016 r. w godz. od 8.00 do 13.00 z aktualną decyzją administracyjną MGOPS w Bobolicach. Dokumentem uprawniającym do odbioru jest również stosowne oświadczenie złożone przez osobę odbierającą owoce, potwierdzające spełnienie minimum jednej z przesłanek wymienionych w art. 5 i 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 8