Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home APEL O STWORZENIE NARODOWEGO PROG. WzUiWS!!!

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Apel o stworzenie Narodowego Programu...


Informacja dotyczaca roku walki z ubustwem

 

„Nie powiedziałabym, że biedni stali się biedniejsi,
ale że stali się bardziej świadomi swej biedy”
                                                               Indira Gandhi

 Apel
o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym


      Inicjatywa o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym koresponduje z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r, ustanawiającą Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
      Według sformułowanej w 1984 roku i obowiązującej nadal w Unii Europejskiej definicji o charakterze koncepcyjnym „ubóstwo odnosi się do rodzin lub grup osób, których zasoby (materialne, kulturowe i społeczne) są ograniczone w takim stopniu, że  wyklucza to je z minimalnego sposobu życia w kraju, w którym mieszkają” - EEC1985)
      Pomimo, że Unia Europejska jest jednym z najbogatszych rejonów na świecie, to 17 % europejczyków ma tak ograniczone dochody, że nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
      Szanowni Państwo z analiz wynika, iż próg ubóstwa dochodowego w Polsce, po uwzględnieniu różnic w poziomie cen między krajami, był około dwukrotnie wyższy niż w Rumuni, ale np. około trzykrotnie niższy niż w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy jednym z trzech ostatnich pod względem poziomu życia krajem Unii Europejskiej.

Więcej…
 
Plik do pobrania
 
Miedzynarodowy Dzień Walki z Ubostwem
Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy,
łamane są prawa człowieka,
jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem”.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

       Szanowni Państwo, Rok 2010 został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 17 października na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ubóstwa i zachęcenie ludzi do wsparcia osób potrzebujących pomocy. Bieda nie jest problemem wyłącznie krajów Trzeciego Świata, wielu Polaków żyje poniżej ustawowego progu ubóstwa.

Więcej…