Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home POKL na rzecz osób niepełnosprawnych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych
Bezpłatne usługi opiekuńcze świadczone przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

Szanowni Państwo,

Gmina Bobolice, przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach przystąpiła do współpracy z Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przy realizacji projektu pt. „Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim”, współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane będą podstawowe usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (skierowane do osób niesamodzielnych) oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

Uczestnikiem projektu korzystającym z wsparcia w postaci usług opiekuńczych może być osoba spełniająca następujące warunki:

-   Osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (spożywania posiłków, poruszania się, wchodzenia i schodzenia po schodach, siadania, ubierania się i rozbierania, utrzymania higieny osobistej, korzystania z toalety, kontrolowania czynności fizjologicznych),

-      Osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (915,00 zł netto – na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym),

Więcej…
 
Wymiana doświadczeń w ramach współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Diakonicznym z Greiswaldu.

W dniach 23-25 sierpnia 2017 r. w naszej gminie gościliśmy 7-osobową grupę z Pomorskiego Stowarzyszenia Diakonicznego w Greiswaldzie. Spotkanie było możliwe dzięki realizacji projektu pt. „Polsko – niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach programu Interreg V A oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej…
 
Pomocna dłoń plus na rzecz osób niepełnosprawnych

W dniu 24.05.2013 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Odnowa” w Bobolicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Bobolice z udziałem przedstawicieli MGOPS w Bobolicach.

Więcej…
 
Rekrutacja do projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach zaprasza osoby niepełnosprawne na spotkanie w dniu 24 maja 2013 r o godz. 11.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7a w sprawie rekrutacji do projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”
Koszaliński PCPR prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym skierowanym do osób :
• w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia),
• niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• zamieszkujących na terenie realizacji projektu, t.j. w powiecie koszalińskim.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 4