Sobota, 18 Wrzesień 2021

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

„Zapomniany sad”

       W imieniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” oraz dzieci ze Świetlicy środowiskowej „Tafla”, opiekunów, Emilii Walter i Ingi Lewickiej serdecznie dziękuję Panu Stanisławowi Babińskiemu – Dyrektorowi ORP w Darżewie za umożliwienie uczestnictwa w projekcie „Zapomniany sad”.
       Dzięki realizacji projektu mogliśmy czynnie uczestniczyć w sadzeniu staropolskich drzew owocowych i tym samym rozszerzyć zakres wiedzy o pielęgnację drzew. Dziesięć owocowych drzew: grusze, jabłonie i wiśnia zostało posadzone na terenie przylegającym do „Odnowy” i „Tafli”, dzięki czemu uczestnicy zajęć będą mogli pielęgnować i obserwować cały proces powstawania i dojrzewania owoców.

 

Jolanta Stępień