Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Zespół projektowy

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zespół projektowy


2013

 

Jolanta Stępień
Koordynator projektu
Organizator pomocy społecznej, administratywista,
pracownik socjalny.
W pomocy społecznej pracuje od 1991 r. Ukończyła
studia podyplomowe z zakresu zarządzania
funduszami europejskimi.
Koordynator projektu systemowego „Pomocna
dłoń plus”, odpowiedzialna za tworzenie projektu,
nadzór nad całością projektu i kadrą zarządzającą
w tym: dobór realizatorów, opracowanie
sprawozdawczości kontrolę wewnętrzna,
rozliczenie projektu.

 

Małgorzta Walaszczyk
Młodszy księgowy/ osoba rozliczająca projekt
Od 2011 roku w projekcie. Absolwentka Liceum
Ekonomicznego w Koszalinie. Odpowiedzialna
za tworzenie projektu, prowadzenie wszelkich form
płatności i rozliczeń, opracowywanie dokumentacji
księgowej, sprawozdawczość finansową.

Beata Polejowska
Animator lokalny

Ukończyła studia licencjackie o kierunku
pedagogika socjalna z terapią społeczną, studia
magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika
prewencji patologii i zagrożeń społecznych, studia
podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami
europejskimi. Od 1997 roku związana z pomocą
społeczną.
Odpowiedzialna za  aktywizację beneficjentów
rojektu oraz ich otoczenia do działań integracyjnych.

 

 


 

 

2012

 

Jolanta Stępień
Koordynator projektu

organizator pomocy społecznej, administratywista,
pracownik socjalny.
W pomocy społecznej pracuje od 1991 r. Ukończyła
studia podyplomowe z zakresu zarządzania
funduszami europejskimi.
Koordynator projektu systemowego „Pomocna
dłoń plus”, odpowiedzialna za tworzenie projektu,
nadzór nad całością projektu i kadrą zarządzającą
w tym: dobór realizatorów, opracowanie
sprawozdawczości kontrolę wewnętrzna,
rozliczenie projektu.

 

 

Małgorzta Walaszczyk
Młodszy księgowy
Od 2011 roku w projekcie. Absolwentka Liceum
Ekonomicznego w Koszalinie. Młodszy księgowy projektu
systemowego "Pomocna dłoń plus", odpowiedzialna
za tworzenie projektu, prowadzenie wszelkich form
płatności i rozliczeń, opracowywanie dokumentacji
księgowej, sprawozdawczość finansową.

Beata Polejowska
St. inspektor d.s monitorowania projektu
,
ukończyła studia licencjackie o kierunku
pedagogika socjalna z terapią społeczną, studia
magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika
prewencji patologii i zagrożeń społecznych, studia
podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami
europejskimi. Od 1997 roku związana z pomocą
społeczną.

W projekcie systemowym „Pomocna dłoń plus” pracuje
jako starszy inspektor d.s monitorowania projektu.
Odpowiedzialna za tworzenie projektu,
przekazywanie informacji o projekcie, prowadzenie bazy
danych, bieżący monitoring z realizacji zadań, raportowanie
w zakresie zgodności projektu z harmonogramem.

 

 


 

 

2011

 

Jolanta Stępień
Koordynator projektu

organizator pomocy społecznej, administratywista,
pracownik socjalny.
W pomocy społecznej pracuje od 1991 r. Ukończyła
studia podyplomowe z zakresu zarządzania
funduszami europejskimi.
Koordynator projektu systemowego „Pomocna
dłoń plus”, odpowiedzialna za tworzenie projektu,
nadzór nad całością projektu i kadrą zarządzającą
w tym: dobór realizatorów, opracowanie
sprawozdawczości kontrolę wewnętrzna,
rozliczenie projektu.

 

 

Małgorzta Walaszczyk
Młodszy księgowy
Od 2011 roku w projekcie. Absolwentka Liceum
Ekonomicznego w Koszalinie. Młodszy księgowy projektu
systemowego "Pomocna dłoń plus", odpowiedzialna
za tworzenie projektu, prowadzenie wszelkich form
płatności i rozliczeń, opracowywanie dokumentacji
księgowej, sprawozdawczość finansową.

Beata Polejowska
St. inspektor d.s monitorowania projektu
,
ukończyła studia licencjackie o kierunku
pedagogika socjalna z terapią społeczną, studia
magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika
prewencji patologii i zagrożeń społecznych, studia
podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami
europejskimi. Od 1997 roku związana z pomocą
społeczną.

W projekcie systemowym „Pomocna dłoń plus” pracuje
jako starszy inspektor d.s monitorowania projektu.
Odpowiedzialna za tworzenie projektu,
przekazywanie informacji o projekcie, prowadzenie bazy
danych, bieżący monitoring z realizacji zadań, raportowanie
w zakresie zgodności projektu z harmonogramem.

 

 

 


 

 

2010

 

 

Jolanta Stępień
Koordynator projektu

organizator pomocy społecznej, administratywista,
pracownik socjalny.
W pomocy społecznej pracuje od 1991 r. Obecnie
kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania
funduszami europejskimi.
Koordynator projektu systemowego „Pomocna
dłoń plus”, odpowiedzialna za tworzenie projektu,
nadzór nad całością projektu i kadrą zarządzającą
w tym: dobór realizatorów, opracowanie
sprawozdawczości kontrolę wewnętrzna,
rozliczenie projektu.

 

 

 
Danuta Maciejewska
Księgowa projektu
absolwentka Liceum Ekonomicznego w Koszalinie. Długoletnie
doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i księgowości.

Księgowa projektu systemowego „Pomocna dłoń plus”,
odpowiedzialna za tworzenie projektu, prowadzenie wszelkich
form płatności i rozliczeń, opracowanie dokumentacji
księgowej, sprawozdawczość finansową.

 
 

Beata Polejowska
St. inspektor d.s monitorowania projektu
,asystent
rodzinny ukończyła studia licencjackie o kierunku
pedagogika socjalna z terapią społeczną, studia
magisterskie uzupełniające o kierunku pedagogika
prewencji patologii i zagrożeń społecznych. Od 1997
roku związana z pomocą społeczną.

W projekcie systemowym „Pomocna dłoń plus” pracuje
jako starszy inspektor d.s monitorowania projektu,oraz jako
asystent rodzinny. Odpowiedzialna za tworzenie projektu,
przekazywanie informacji o projekcie, prowadzenie bazy
danych, bieżący monitoring z realizacji zadań, raportowanie
w zakresie zgodności projektu z harmonogramem.