Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home PLIKI DO POBRANIA

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

PLIKI DO POBRANIA
 

 

OPIS

Otwórz
/Pobierz

 

Rozmiar

Wzór sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice w 2015 roku
 
 82Kb
Wzór sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminie Bobolice
w 2015 roku
 
 58 Kb
Wzór sprawozdania z realizacji Gminnego systemu
profilaktyki i  opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie
Bobolice za 2009 rok
 
 48 Kb
Wzór sprawozdania z realizacji Gminnego Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice
 
 78 Kb
Druk oświadczenia obowiązującego w Magazynie Żywności
  100 Kb
Wzór sprawozdania z realizacji 3 letniego Gminnego programu
wspierania rodziny w Gminie Bobolice

 212 Kb