Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Członkowie

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Członkowie
Członkami KIS mogą być osoby:

  1. długotrwale bezrobotne,
  2. osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  3. kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
  4. wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
  5. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
  6. bezrobotni wychowujący samotnie dziecko do 7 roku życia,
  7. osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań,
  8. osoby uzależnione od alkoholu, po przebytej terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  9. osoby niepełnosprawne,
  10. osoby zwalniane z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem.