Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Zadania

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zadania
 1. Integracja społeczna – odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
 2. Integracja zawodowa – odbudowanie możliwości samodzielnego i aktywnego poszukiwania i podejmowania pracy.
 3. Nawiązywanie współpracy z zakładami pracy, które mogłyby zatrudnić osoby bezrobotne.
 4. Udzielanie informacji uczestnikom klubu o możliwościach zatrudnienia (współpraca z PUP).
 5. Pomoc w znalezieniu pracy – aktywizacja zawodowa uczestników klubu.
 6. Kwalifikowanie osób bezrobotnych do robót publicznych i prac społecznie użytecznych (organizowanie doraźnego zatrudnienia).
 7. Pomoc w odbudowaniu osobistych aspiracji oraz wyznaczenie kierunków i celów życia.
 8. Podnoszenie poczucia własnej wartości, wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego myślenia oraz nabywanie umiejętności  promowania własnej osoby.
 9. Rozwijanie umiejętności komunikacji i kompetencji społecznych niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, samodzielne rozwiązywanie problemów oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 10. Nauka sporządzania różnorodnych pism oraz prawidłowego wypełniania dokumentów.
 11. Realizacja programów skierowanych do beneficjentów.