Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Podstawa prawna

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Podstawa prawna
1. Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Bobolic z dnia 01.07.2008 r. w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej „Skrzydła” w Bobolicach.
2. Klub Integracji Społecznej „Skrzydła” w Bobolicach funkcjonuje na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym /Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXII/244/04 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategi i Integracji Społecznej na lata 2005 – 2013 w mieście i gminie Bobolice”.

3. Wpis do Rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego.