Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Pomoc materialna o charakterze socjalnym Wymagane dokumenty

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Wymagane dokumenty

      Do wniosku, podpisanego przez dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka należy dołączyć:

  1. zaświadczenie  o  dochodach  netto  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie  wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących,
  2. faktury, rachunki, itp. potwierdzające wydatkowanie środków finansowych na zakup w/w form pomocy,
  3. w  przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia  na opłatę  za pobyt w internacie, bursie, wyżywienia, biletów wnioskodawca winien dostarczyć informację dot. konta bankowego.