Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Karta parkingowa

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Karta parkingowa

W związku z wejściem w życie w dniu 23 września 2009r. ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw osoby niepełnosprawne ubiegające się o kartę parkingową nie będą mogły przy składaniu wniosku legitymować się orzeczeniami ZUS, KRUS i obwodowych komisji lekarskich przy MON i MSWiA lecz wyłącznie:

  1. orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), czyli wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. - wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  4.  Jednocześnie w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 

Wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe zachowują ważność do okresu ich wydania.