Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Zasiłki stałe

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zasiłki stałe

      Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta - ukończone 60 lat, mężczyzna-65 lat) lub niepełnosprawności (umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie.

      W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania  zasiłek stały nie przysługuje.