Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Siedziba Zespołu: ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
Informacja telefoniczna: (094) 3428 455

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
-         orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
-         orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
-         legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:
-         zasiłku pielęgnacyjnego,
-         świadczenia pielęgnacyjnego,
-         korzystania z ulg i uprawnień.


 Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:
       1.        odpowiedniego zatrudnienia,
       2.        szkolenia
       3.        uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
       4.        zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
       5.        środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
       6.        uzyskania karty parkingowej,
       7.        świadczeń z pomocy społecznej
       8.        zasiłku pielęgnacyjnego,
       9.        uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
       10.     ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
        1.        wniosek o wydanie orzeczenia,
        2.        zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
                o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
        3.        dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z
                pobytów w szpitalu.

Druki : wniosek i zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie zespołu lub otrzymać z ośrodka pomocy społecznej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia      o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także na podstawie orzeczeń ZUS o grupie inwalidzkiej lub o niezdolności do pracy.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
       
1.        wniosek o wydanie legitymacji,
        2.        orzeczenie w oryginale,
        3.     jedno aktualne zdjęcie (tyko osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).