Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Powiatowa społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych

      29 kwietnia 2003 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
      W listopadzie 2007 roku Starosta Koszaliński – Roman Szewczyk - powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w skład której wchodzi 5 osób. Jednym z członków rady jest Pani Emilia Walter - pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

      Społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych są organami doradczymi administracji samorządowej. Rady zajmują się problemami integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Do ich zadań należy opiniowanie programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena ich realizacji, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.