Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Uprawnienia do otrzymywania art. żywnościowych

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Uprawnienia do otrzymania artykułów żywnościowych
Pomoc w postaci artykułów spożywczych mogą otrzymać :

  1. osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające aktualne decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną. Artykuły będą wydawane osobom korzystającym z pomocy społecznej z aktualną decyzją administracyjną przyznającą pomoc społeczną lub świadczenia rodzinne oraz dowodem osobistym,
  2. osoby i rodziny nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a pobierające świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego) mogą otrzymywać pomoc żywnościową po spełnieniu warunków określonych wyżej (co najmniej dwie przesłanki) oraz posiadające aktualną decyzję,
  3. osoby i rodziny pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny, osoby i rodziny nie kwalifikujące się do świadczeń pomocy społecznej, które nie spełniają kryteriów zawartych w w/w ustawie o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać pomoc w formie artykułów spożywczych. Jednocześnie muszą spełnić przesłanki zawarte w oświadczeniu (art.5,art.7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Osoby winny pobrać oświadczenie w ośrodku pomocy społecznej, po spełnieniu ustaleń zawartych w oświadczeniu oraz po akceptacji przedstawiciela instytucji lub organizacji wspierającej ludność najuboższą, sołtysa bądź przedstawiciela parafii winny zgłosić się w celu odebrania darów.
Artykuły spożywcze wydawane są dla rodziny raz  w miesiącu.