Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home O Niebieskiej Karcie w praktyce

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

O Niebieskiej Karcie w praktyce


W dniu 12 grudnia 2017 r. w auli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się szkolenie warsztatowe pn. „Procedura „Niebieska Karta w praktyce i interdyscyplinarność działań”.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Bobolice w ramach projektu: Punkt Przeciwdziałania Przemocy „SENS”, przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”. Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Rudnicka z Koszalina.
Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i praktycznych zagadnień z nią związanych. Uczestnicy na konkretnych (wymyślonych) przypadkach pracowali w podziale na grupy.

Szkolenie skierowane było do grup zawodowych zajmujących się w codziennej pracy problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. do przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołu interdyscyplinarnego, oświaty, służby zdrowia, kuratorów społecznych, policji oraz organizacji pozarządowych.

             

Halina Michalak
Sekretarz SWIS