Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home I N F O R M A C J A

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

I N F O R M A C J A
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że w grudniu 2017 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:
- zasiłki stałe-13.12.2017
- zasiłki okresowe- 14.12.2017
-
zasiłki celowe – 15.12.2017

Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach