Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia Pomoc żywnościowa

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2017 udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Podczas trwania Programu, osoby najbardziej potrzebujące będą zgłaszały się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych przez okres trwania Podprogramu 2017, tj. od sierpnia 2017 do maja 2018 r.
W przypadku skierowania do Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej paczki żywnościowe należy odbierać w naszej parafialnej Caritas (salka przy ul. Kościelnej 1), w każdy poniedziałek od godz. 10.00 – 12.00 ze skierowaniem z MGOPS.
W przypadku skierowania do Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie należy zgłosić się do Biura przy ul. Grunwaldzkiej 20: za pierwszym razem ze skierowaniem z MGOPS, za każdym kolejnym razem z kartą ewidencji wydania artykułów. Biuro czynne jest w godzinach 8.30 – 13.30. Po uzyskaniu wpisu do karty ewidencji należy przejść do magazynu żywnościowego celem pobrania paczki żywnościowej. Wydawanie paczek dla gminy Bobolice odbywa się w środy w godzinach od 9.00 – 14.00. We wrześniu paczki dla maksymalnie 10 osób z Gminy Bobolice będą wydawane w dniu 27.09.2017 r.
Udział w programie możliwy jest tylko w jednej organizacji.


MGOPS Bobolice