Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia Zapraszamy do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zapraszamy do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wydaje skierowania mieszkańcom miasta i gminy korzystającym z pomocy społecznej uprawniające do odbioru bezpłatnej paczki żywnościowej.
Pomoc kierowana jest do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności do osób: bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym do społeczności marginalizowanych). Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Uprzejmie informujemy, iż od 01.10.2015r. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać również osoby nie objęte pomocą ośrodka. W tym przypadku wymagane jest zgłoszenie się do MGOPS w Bobolicach celem udokumentowania dochodu osoby/rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych MGOPS w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13 pod numerem: 94-3187-595
.

MGOPS Bobolice