Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Poradnictwo specjalistyczne Informacje

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

W celu wzmocnienie stabilności rodziny, ochrony przed skutkami wszelkich nieprawidłowości życiowych, uzyskaniu pomocy w rozwiązywania sytuacji problemowych na terenie Gminy Bobolice oferowane są zróżnicowane formy wsparcia, w tym w formie poradnictwa specjalistycznego. Mieszkańcy Gminy Bobolice mają więc możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistów, m.in. w: Centrum Wspierania Rodziny jak również Punkcie Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens” w Bobolicach.

Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje od 2005 r. jako dział Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i mieści się w Bobolicach przy ul. Ratuszowej1. W Centrum zatrudnionych jest 2 specjalistów: logopeda oraz prawnik, którzy udzielają konsultacji według indywidualnych potrzeb. W okresie od 01-06.2016 r. z pomocy specjalistów skorzystały łącznie 43 osoby, w tym: z pomocy prawnika 20, logopedy 23.
Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens”
od 2005 r. prowadzony jest w ramach działalności Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach i mieści się w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1. W Punkcie zatrudnionych jest 2 specjalistów: prawnik oraz psycholog, którzy udzielają porad i konsultacji dla ofiar i sprawców przemocy domowej w siedzibie punktu jak również na terenie lokalnych placówek oświatowych. W sytuacjach kryzysowych pomoc psychologiczna świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby/rodziny. W okresie od 01-06.2016 r. z pomocy specjalistów skorzystały łącznie 44 osoby, w tym: z pomocy prawnika 5 osób, psychologa 39 osób.
Wszystkie osoby z terenu Gminy Bobolice zainteresowane możliwością uzyskania wsparcia w formie poradnictwa specjalistycznego zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, bądź kontaktu telefonicznego pod numerem 94 31 87 595.


Aneta Jasiulek