Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia Realizacja nowego programu unijnego FEAD

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Realizacja nowego programu unijnego FEAD

Szanowni Państwo w związku z realizacją przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) uprzejmie informujemy, że gmina Bobolice w kwietniu br. podpisała umowę z Polskim Czerwonego Krzyżem Oddział w Koszalinie w ramach Partnerstwa Lokalnego „Bobolice bez barier” w zakresie udzielania pomocy żywnościowe na okres od maja 2015 r. do końca lutego 2016 r.
Na mocy tej umowy Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wydaje skierowania mieszkańcom miasta i gminy korzystającym z pomocy społecznej uprawniające do odbioru bezpłatnej paczki żywnościowej, w skład której wchodzić będzie 6 rodzajów artykułów spożywczych. Minimalny limit pomocy żywnościowej – 1 paczka na osobę od 3,5 kg/l do 6 kg/l.

Pomoc kierowana jest do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności do osób: bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym do społeczności marginalizowanych).
Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Uprzejmie informujemy, iż o
d 01.10.2015r. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie.
Z pomocy mogą skorzystać również osoby nie objęte pomocą ośrodka. W tym przypadku wymagane jest zgłoszenie się do MGOPS w Bobolicach celem udokumentowania dochodu osoby/rodziny.
Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych MGOPS w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13 pod numerem: 94-3187-595 i u Pani Renaty Jarzyńskiej pod nr tel. 94 31-87-031.