Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia Szanowni Państwo,

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Szanowni Państwo,

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie odbioru jabłek - 5 kg na 1 osobę na tydzień. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny z terenu Gminy Bobolice:

1. korzystające z pomocy finansowej ośrodka pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art. 5 i art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813,00 zł dla osób samotnych i 684,00 zł dla osoby w rodzinie lub
2. korzystające ze świadczeń rodzinnych lub

3. nie korzystające z wymienionych wyżej form, spełniające określone wyżej kryteria, posiadające skierowanie od pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Magazynu Żywności, przy ul. Jedności Narodowej w Bobolicach w dniach 24 oraz 26 marca 2014 r. w godz. od 8.00 do 13.00. z aktualną decyzją administracyjną bądź skierowaniem od pracownika socjalnego.

Kierownik MGOPS
Jolanta Stępień