Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Karta Dużej Rodziny Uprawnieni do korzystania z programu

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Uprawnieni do korzystania z programu

Do korzystania z programu są uprawnieni  członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice)- przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka
2. małżonek rodzica
3. dziecko- przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic  sprawuje  rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej