Sobota, 18 Wrzesień 2021

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 06 grudzień 2017 r.

P – Ź     - 07 grudzień 2017 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 15.11.2017r. do 20.11.2017r.

w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.            

                                                                                                             

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Pomoc materialna 2017/2018

 

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2017 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od dnia 01.09.2017 r.

Poniesione wydatki rozlicza się na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z katalogiem:

1)udział w korepetycjach

2)kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.)

3)koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.

4)koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”

5)inne zajęcia szkolne i pozaszkolne

6)ubezpieczenie

7)podręczniki (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, itp.)

8) artykuły szkolne  (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole)

9)obuwie sportowe (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)

10)strój sportowy (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)

11) strój galowy- inny niż roboczy i sportowy

12) mundurek szkolny

13)okulary korekcyjne

14) biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka biurowa, organizer na biurko

15) zakup komputera w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej, pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych                             do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp.) oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe)

16) pomoc dydaktyczna( pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca)

17) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz  słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych;

- zakwaterowania i wyżywienie(internat, bursa, stancja)

- czesne na naukę w szkole

- dojazdy do szkoły

Zapraszamy do składania wniosków

MGOPS w Bobolicach

 

 

Informacja 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 22 maj 2017 r.
P – Ź     - 23 maj 2017 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia, po okazaniu decyzji administracyjnej.

Jednocześnie proszę o odbiór decyzji  w dniach od 24.04.2017r. do 05.05.2017r. w pokoju nr 1 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.                                                                

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach
 

 


 Informacja 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 5 grudnia 2016 r.

P – Ź     - 6 grudnia 2016 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 

 


Pomoc materialna 2016/2017

 

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2016 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od dnia 16.08.2016 r.

Zapraszamy do składania wniosków

 


 

Informacja 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 1 czerwiec 2016 r.

P – Ź     - 2 czerwiec 2016 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia.

Kierownik MGOPS w Bobolicach

 


Informacja

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 02 grudzień 2015 r.

P – Ź     - 03 grudzień 2015 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia.

Kierownik MGOPS w Bobolicach

  

Pomoc materialna 2015/2016

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do dnia 15 września 2015 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od dnia   17.08.2015 r.

 Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O - 20 maja 2015 r.

P - Ź - 21 maja 2015 r.

 

Zapraszam do odbioru świadczenia.

 


 

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach:

A - O     - 02 grudzień 2014 r.
P – Ź     - 03 grudzień 2014 r.

 

 

Zapraszam do odbioru świadczenia.                                                    

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 Pomoc materialna 2014/2015

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do dnia 15 września 2014 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od dnia 11.08.2014 r.

Jolanta Stępień

 

 


 

 

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)
wypłacona zostanie w porządku alfabetycznym w dniach :
A-O  - 02 czerwiec 2014 r.
P-Ź   - 03 czerwiec 2014 r.

Zapraszam do odbioru świadczenia.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach.

 


Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2011/2012 w Gminie Bobolice

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2011/2012 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do dnia 15 września 2011 r, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2011 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.
Stypendium szkolne/zasiłek w pierwszej kolejności będą udzielone w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. korepetycje, kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.) ,PZU, koszt udziału w wycieczkach szkolnych -bilet do kina, teatru , muzeum itp., oraz koszt wyjazdu na „zieloną szkołę.”
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu np. podręczników (w tym podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie itp.), artykułów szkolnych (w tym zeszyty, kredki, farby, przybory geometryczne i inne przybory szkolne , zakup tornistra lub plecaka itp.), obuwia sportowego, stroju gimnastycznego (w tym koszulki, spodenki, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe itp.), stroju szkolnego ( w tym biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula), mundurka szkolnego, okularów korekcyjnych, biurka do nauki i krzesła do biurka, sprzętu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, myszka) oraz programów komputerowych edukacyjnych, pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu Internetowego od września do czerwca
3. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie i wyżywienie (internat, bursa, stancja), czesne na naukę w szkole, dojazdy do szkoły.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być udzielone w formie pieniężnej. Wnioskodawca musi wówczas udokumentować wydatkowanie środków finansowych na zakup w/w form pomocy, tj. faktury, rachunki, bilety, itp. Pomoc ta może być udzielona w wyjątkowych sytuacjach, tj. w przypadku gdy pracownik socjalny uzna, że nie jest możliwe i nie jest celowe udzielenie pomocy w formach wskazanych w pkt. 1, 2 i 3. Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie świadczenia na opłatę za pobyt w internacie, bursie, na stancji oraz na wyżywienie, winien dostarczyć faktury, rachunki lub informację dot. nr konta bankowego.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 0-94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od 01 września 2011 r.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach