Sobota, 18 Wrzesień 2021

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Kierunek zdrowie

Od 01.04.2013 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno -Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowany jest projekt pn. „Kierunek zdrowie – program ułatwiający dostęp do leków osobom wykluczonym społecznie” współfinansowany ze środków Fundacji Dbam o Zdrowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 17.000 zł , z czego kwota dofinansowania wynosi 8.500 zł, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania. Realizacja projektu potrwa do końca 2013 r. Beneficjentami końcowymi w głównej mierze będą pacjenci i podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie.

Głównymi celami realizacji projektu jest :
- umożliwienie kontynuacji terapii leczenia uzależnień i osiągania celów terapii,
- ułatwienie reintegracji społecznej i zawodowej – powrót na rynek pracy osobom chorym,
- wzrost motywacji do podjęcia działań kierunku usamodzielnienia się poza ośrodkiem,
- polepszenie kondycji psychofizycznej,
- podniesienie jakości życia osób chorych i wykluczonych społecznie.
Realizacja projektu zakończy się 31.12.2013 r.
W myśl hasła – Razem Możemy Więcej, projekt ma zachęcać do wspólnego podejmowania inicjatyw przez organizacje, które, choć na co dzień działają w różnych środowiskach i miejscach kraju, stawiają przed sobą podobne cele i plany. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń projekt ma szansę stać się forum podejmującym temat barier utrudniających skuteczne leczenie Polakom oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania, a nawet całkowitego zlikwidowania.

Stanisław Babiński
Dyrektor Ośrodka