Sobota, 18 Wrzesień 2021

Jesteś tu: Home Współpraca z organizacjami pozarządowymi - ORP Darżewo Zajęcia w ramach projektu „Oczami i uszami dziecka”

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Zajęcia w ramach projektu „Oczami i uszami dziecka”

W Świetlicy Środowiskowej „Tafla” odbyły się ostatnie ze spotkań w ramach projektu „Oczami i uszami dziecka”. Wiele cennych informacji na temat uzależnienia przekazał Pan Stanisław Babiński, dyrektor ORP w Darżewie. Wykład, czy też pogadanka przerodziła się w dialog, w który aktywnie włączyły się dzieci. Dzięki temu w przyszłości zastanowią się, czy warto sięgać po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe używki.
Kolejne ważne zajęcia, to socjoterapia, prowadzona przez Panią Marcelinę Bielak. Zajęcia grupowe mają na celu oddziaływanie w czterech obszarach „ja”: „ja – ja”, „ja – rówieśnik”, „ja – zadanie”, „ja – dorosły”.

W ramach projektu „Oczami i uszami dziecka” nacisk kładziony był na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych (palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyzowanie się) przez dzieci i młodzież. Wszystkie działania skierowane były do dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic na terenie miasta i gminy Bobolice.
W imieniu realizatora – pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach dziękujemy za zaangażowanie i udział placówkom uczestniczącym w projekcie.
Działania projektu dofinansowane są ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na rok 2012.

Inga Lewicka
Jolanta Stępień