Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home Aktualności i ogłoszenia „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012”

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012”

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pragnę poinformować, że w marcu podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach na realizację Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012”(PEAD) realizowanego w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej.
Zgodnie z warunkami nowej umowy pomoc żywnościowa zostanie przekazana od kwietnia 2012 r nieodpłatnie osobom najuboższym w ilości nie mniejszej niż 30 kg i nie większej niż 70 kg na osobę na rok. Warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz spełnienie kryteriów tejże ustawy. Ponadto uprawnienia posiadają osoby, które spełniają warunek : 150 % kwoty, o której mowa w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można udzielić pomocy osobom/rodzinom, które przekraczają ustalone w zasadach kryteria – zgodnie z wytycznymi: stosowania zasad przekazywania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, określonych w piśmie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2009 r.

11 czerwca 2011 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie dotyczące podziału środków z zapasów interwencyjnych na rok 2012, w którym informuje, że w związku z niemożliwością przekazania środków finansowych na zakup żywności do realizacji programu oraz niewielkimi zapasami środków interwencyjnych, ilość żywności dystrybuowanej w programie w roku 2012 automatycznie ulegnie zmniejszeniu. W roku 2011, na realizację Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD) Polska otrzymała ok. 75 mln euro, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, w roku 2012 będzie to nieco ponad 17 mln euro. Sytuacja ta dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, jednakże dla Polski oznacza możliwość produkcji tylko i wyłącznie towarów mlecznych, bazujących na mleku odtłuszczonym pochodzącym ze środków interwencyjnych Unii Europejskiej, takich jak: sery żółte, ser biały, masło, mleko UHT.
Wszelkie aktualne informacje o realizacji programu PEAD2012 dostępne są na stronach: www.bankizywnosci.pl

Zarząd SWIS w Bobolicach