Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


„Ciesz się życiem seniorze!”

Projekt złożony do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017 otrzymał dofinansowanie. Oferta Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach otrzymała w ocenie 194 punkty i została zatwierdzona dotacja w wysokości 25.401,80 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa aktywności społecznej osób starszych (powyżej 60 r. ż.) z terenu gminy Bobolice poprzez różne formy edukacji promującej zdrowy tryb życia, które pozwalają na aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnych. Realizując ten projekt chcemy się zmierzyć z problemem niedostatecznej aktywności ludzi starszych, niskich kompetencji oraz niedostatecznej profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Wszystkie działania będą zapobiegać wycofaniu i marginalizacji życia społecznego osób starszych. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

Więcej…
 
Szanowni Państwo

Dnia 26 stycznia  2017 roku po godzinie 3 rano wyszedł z domu 49 letni Zbyszek Tadeusz Kowalczuk, miejsce zamieszkania opuścił w nieznanym kierunku jak dotychczas nie ma wiadomości świadczących o jego losie. Opisany ma około 174 cm wzrostu, posiada średnią budowie ciała, zielone oczy i szpakowate włosy.
Najprawdopodobniej był ubrany w zimową, zieloną kurtkę typową dla leśników (kurtka służbowa) oraz brązowe buty. Na co dzień nosił okulary, których nie zabrał ze sobą podobnie jak dokumentów i telefonu komórkowego oraz innych rzeczy które mogłyby świadczyć o celowym i świadomym opuszczeniu miejsca zamieszkania. Ze względu na posiadaną dotychczas wiedzę dopuszcza się możliwość utraty świadomości i fakt przebywania w różnych częściach kraju.

Więcej…
 
Walne Zgromadzenie Członków SWIS

12 stycznia 2017 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach. Podczas spotkania przyjęto rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu: Pani Mieczysławy Brzozy, Pani Jolanty Stępień i Pani Renaty Jarzyńskiej. Dodatkowo został uzupełniony skład Zarządu. Panie podziękowały za wiele lat współpracy i zadeklarowały wszelką pomoc. Członkowie przyjęli również drobne zmiany w statucie usprawniające działalność stowarzyszenia.
Spotkanie poprowadził Prezes Stowarzyszenia Marcin Pachołek. W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Więcej…
 
Zmiany w pomocy żywnościowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Zgodnie z nią ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016. Podwyższone kwoty wynosić będą 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego upoważniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Więcej…
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

 

Więcej…
 
Dożywianie 2017

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2016 roku przyjmujemy wnioski na pomoc społeczną w postaci świadczenia niepieniężnego w formie posiłku dla uczniów w placówkach oświatowych na nowy okres tj. począwszy od 2017 roku.
Przypominamy o możliwości zgłaszania przez rodziców dzieci które wyrażają chęć zjedzenia posiłku. Wyżej wymieniona pomoc przyznawana jest w drodze wywiadu środowiskowego w oparciu o odpowiednie dokumenty po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 771,00 zł.
Prosimy w tym celu  o kontakt z pracownikami socjalnymi.

Więcej…
 
Podziękowanie
 

 

 

 

 

Więcej…
 
Seniorzy w Multikinie na „Dziadku do orzechów”

18 grudnia 2016 r. grupa seniorów, słuchaczy Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku miała przyjemność oglądać w koszalińskim Multikinie Balet Bolszoj z Moskwy. Tatr Bolszoj (Państwowy Akademicki Wielki Teatr Rosji) ogłosił program transmisji HD LIVE baletów w sezonie 2016–17, w ramach cyklu „Bolshoi Ballet Live”.
Seniorzy obejrzeli retransmisję „Dziadka do orzechów”.
W wielu krajach nie ma Bożego Narodzenia bez gwiazdkowego spektaklu „Dziadka do orzechów”. Choć prapremiera baletu odbyła się w Petersburgu w dniu Świętego Mikołaja, 6 grudnia 1892 roku, to tradycja gwiazdkowa towarzysząca temu baletowi powstała niemal pół wieku później, w Stanach Zjednoczonych. Choć dziś, inaczej niż za czasów Czajkowskiego, spektakl ten jest kierowany głównie do młodszych widzów, nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych arcydzieł klasycznego baletu rosyjskiego.
Wyjazd możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Bobolice w ramach realizacji projektu pt. „Razem raźniej” – zadanie „Spotkanie z kulturą”.

Więcej…
 
Dołącz do fabryki aktywności!

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Fabryka Aktywności”. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowo-edukacyjna 48 osób. Całkowita wartość projektu to 704 085,00 zł. Projekt realizowany jest od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. oraz podzielony jest na dwie edycje. W okresie 01.12.2016 r. – 31.01.2017 r. trwa nabór do drugiej edycji.
Projekt „Fabryka aktywności” skierowany jest do osób, które:

-są powyżej 29 roku życia,

-są bierne zawodowo,

-są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
-mieszkają na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego, czyli m.in. gmina Bobolice.

Więcej…
 
Zapraszamy do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wydaje skierowania mieszkańcom miasta i gminy korzystającym z pomocy społecznej uprawniające do odbioru bezpłatnej paczki żywnościowej.
Pomoc kierowana jest do osób korzystających z pomocy społecznej, a w szczególności do osób: bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych (w tym do społeczności marginalizowanych).  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. Uprzejmie informujemy, iż od 01.10.2015r. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie. Z pomocy mogą skorzystać również osoby nie objęte pomocą ośrodka. W tym przypadku wymagane jest zgłoszenie się do MGOPS w Bobolicach celem udokumentowania dochodu osoby/rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskacie Państwo u pracowników socjalnych MGOPS w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13 pod numerem: 94-3187-595
.

Więcej…
 
Życzenia Świąteczne

Więcej…
 
POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z okresem zimowym od dnia 1 listopada 2015 r. oddana została do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800-170-010 oraz z telefonu komórkowego 696-03-11-68. Ponadto przygotowany został aktualny „Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy”, który przekazujemy w załączeniu.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, nr telefonu 94 318 75 95 lub 94 318 77 13.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 9 z 97