Wtorek, 19 Październik 2021

Jesteś tu: Home

INNE PROJEKTY POKL

ŚDS "ODNOWA"

ŚŚ "TAFLA"

Aktualności MGOPS


Wielkanoc w ”Tafli”

„... nie wolno lekceważyć potrzeb dziecka,
      należy mieć szacunek dla jego niewiedzy,
     
pracy, poznania, niepowodzeń i łez”.
                                     (Janusz Korczak)

      8 kwietnia br. po licznych przygotowaniach przedświątecznych uczestnicy Świetlicy Środowiskowej „Tafla” zasiedli do symbolicznego Śniadania Wielkanocnego. Tego dnia promienie słoneczne napełniły nie tylko pomieszczenie, w którym odbywała się uroczystość, ale również serca wszystkich zgromadzonych.
      Uśmiechnięte i rozradowane dzieci wraz ze swoim opiekunem – Panią Darią Jasińską już w progu witały zaproszonych gości : Panią Mieczysławę Brzozę, Panią Jolantę Stępień, Panią Emilię Walter, Panią Małgorzatę Kotwę, Ks. Pr. Ryszarda Barana oraz rodziców i opiekunów. Uroczystość rozpoczęła Pani Jolanta Stępień, która przywitała wszystkich gości i przypomniała zgromadzonym o historii i znaczeniu Świąt Wielkanocnych, a także o symbolach jakimi są poszczególne elementy święconki np.: baranek, jajko i chleb. Pani Mieczysława Brzoza składając dzieciom życzenia obdarowała je również drobnymi upominkami, które złożyła na ręce opiekuna świetlicy Pani Darii Jasińskiej. Atmosfera tego dnia wzbudziła  wśród zgromadzonych wiele refleksji i zadumy. Świadomość, że można narodzić się na nowo w swoim postępowaniu, zachęciła do podjęcia kolejnych wyzwań i wiarę we własne siły.
                                                                                                                                MGOPS w Bobolicach

 
Wolontariat Europejski

      Centrum Wolontariatu działające przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie APERTO zaprasza osoby w wieku od 18 o 30 lat zainteresowane pracą wolontarystyczną za granicą na spotkanie informacyjne o programie Wolontariatu Europejskiego, które odbędzie się 13 maja (środa) o godzinie 14.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa” przy ul. Głowackiego 7a. Osobami prowadzącymi spotkanie będą przedstawiciele Stowarzyszenia APERTO, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.
      Wolontariat Europejski jest programem finansowanym przez Unię Europejską. Każdego roku w międzynarodowych projektach bierze udział około 40 tysięcy wolontariuszy. Projekty trwają od 3 do 12 miesięcy. Wolontariusze są kierowani do działań na rzecz młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, ale także mogą pomagać np. przy renowacji zabytków, na ekologicznych farmach, czy przy tworzeniu i restaurowaniu szlaków turystycznych.
      Program jest adresowany do osób wieku od 18 do 30 lat. Wolontariusze biorąc udział w programie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kurs językowy, zwrot kosztów podróży i kieszonkowe na drobne wydatki.
      Więcej informacji na stronie
www.aperto.org.pl  oraz na stronach Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” www.mlodziez.org.pl.
                                                                                                                                                Jolanta Stępień
                                                                                                                              Kierownik MGOPS w Bobolicach

 
Profilaktyka raka piersi - badania mammograficzne

      W trosce o zdrowie kobiet z terenu naszej gminy, przekazujemy Państwu informacje mające na celu zachęcenie kobiet do wykonywania badań mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi.
      Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje najczęściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.
      Inne czynniki ryzyka:
- rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą);
- mutacje stwierdzone w genach BRCA lub/i BRCA 2;
- wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia;
- późna menopauza po 55 roku życia;
- urodzenie dziecka po 35 roku życia;
- bezdzietność;
- poprzednie leczenie z powodu raka piersi;
- leczenie z powodu innych schorzeń piersi.
      Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Tylko nie wykryty w porę i nie leczony nowotwór piersi jest śmiertelny. Wczesne wykrycie umożliwia całkowite wyleczenie.
      Metodą w znacznym stopniu umożliwiającą rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi stanowi mammografia. Jej czułość jest najwyższa i szacuje się ją dla kobiet po menopauzie na 90-95%.
      Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi realizowany jest w Polsce od 2006 roku. Program obejmuje badania mammograficzne, wykonywane co dwa lata u kobiet w wieku 50-69 lat. Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym etapie rozwoju. Badania są bezpłatne, nie wymagające skierowań i finansowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
      Bezpłatne badania mammograficzne można wykonać w Zakładach Opieki Zdrowotnej, które podpisały umowę z NFZ na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką i ustalić dogodny termin wizyty.
      Badania w ramach programu wykonują następujące jednostki:
*
Koszalin: Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. Orla 2, tel. 094 346-00-18;
* Koszalin: Zakład Opieki Zdrowotnej "Panaceum", ul. Staszica 8a, tel. 094 347-74-82;
* Koszalin: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Szpitalna 20, tel. 094 347-16-44.
                                                         
                                                                                                                                      MGOPS w Bobolicach

 
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

      Szanowni Państwo, w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wprowadzono następujące zmiany (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.1456):

  1. okres zasiłkowy 2008/2009 został przedłużony do 31 października 2009 r. Okres zasiłkowy – oznacza okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych,
  2. wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia,
  3. zasiłek pielęgnacyjny – w przypadku gdy osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

- w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki do nabycia tych świadczeń złożyła w terminie miesiąca wniosek od dnia utraty ważności orzeczenia i prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.
- od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.Ponadto informuję, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września 2009 r.

                                                                                                                                     
 Jolanta Stępień
                                                                                                                       
Kierownik MGOPS w Bobolicach

 
Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens”

     Od 2006 roku Gmina Bobolice realizuje zadania w zakresie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mającego na celu udostępnienie systemu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy domowej.
      W związku z powyższym uprzejmie Państwa informujemy, że w Bobolicach przy ulicy Ratuszowej 1  funkcjonuje Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens” w ramach, którego przyjmują specjaliści: prawnik oraz  psycholog.
     Z pomocy mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy Gminy Bobolice bez względu na wiek, płeć czy status materialny.
      Zachęcamy więc wszystkie osoby będące ofiarami przemocy domowej, bądź osoby, które choć raz dokonały aktu przemocy do konsultacji z wymienionymi specjalistami.

      Harmonogram pracy specjalistów od 01.03.2009 r. 

Prawnik Psycholog
Igor Pomorski Małgorzata Kotwa
I wtorek miesiąca9.00-14.00I środa miesiąca9.45-10.45

                                                                                                                                               
 Jolanta Stępień
                                                                                                                            członek zarządu SWIS w Bobolicach  
 
PEGAZ 2003 obszar D

      Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach informuje, że PFRON realizuje  program - PFRON PEGAZ 2003 obszar D obejmujący dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Osoby zainteresowane mogą  składać wnioski o dofinansowanie.
      W ramach tego obszaru można otrzymać dofinansowanie w wysokości 3.500 zł (np.: na nowe akumulatory, ogumienie, naprawę, przegląd techniczny, itp.)
     Informacje oraz wnioski można uzyskać  na stronie internetowej:
www.k.stefanski.com.pl w zakładce DOFINANSOWANIA PFRON. W razie wątpliwości informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 366-10-20, fax (034) 366 10 50 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.30.
      Program dotyczy posiadaczy wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym zakupionych w poprzednich latach w ramach dofinansowań PFRON.
                                                                                                                                        MGOPS w Bobolicach

 
Magazyn żywności w Bobolicach

      Szanowni Państwo w ramach współpracy pomiędzy Koszalińskim Bankiem Żywności a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach została podpisana umowa  dotycząca przekazywania gotowych artykułów spożywczych.
      Uprzejmie Państwa informuję, że od dnia 10 marca bieżącego roku żywność wydawana jest osobom i rodzinom, które spełniają kryteria określone w art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej (minimum 2 przesłanki), t.j.:
-
ubóstwa,
-
sieroctwa,
-
bezrobocia,
niepełnosprawności,
-
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
-
przemocy w rodzinie,
-
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
-
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
-
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
-
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
-
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
-
alkoholizmu i narkomanii,zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych,
-
klęski żywiołowej lub ekologicznej
oraz dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 526,50 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 715,50 zł.
      Szanowni Państwo pomoc w postaci artykułów spożywczych mogą otrzymać :
1.
osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, posiadające aktualne decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną,
2.
osoby i rodziny nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, a pobierające świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego) mogą otrzymywać pomoc żywnościową po spełnieniu warunków określonych wyżej (co najmniej dwie przesłanki) oraz posiadające aktualną decyzję,
3. osoby i rodziny pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny, osoby i rodziny nie kwalifikujące się do świadczeń pomocy społecznej, które nie spełniają kryteriów zawartych w w/w ustawie o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać pomoc w formie artykułów spożywczych. Jednocześnie muszą spełnić przesłanki zawarte w oświadczeniu (art.5,art.7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Osoby winny pobrać oświadczenie w ośrodku pomocy społecznej, po spełnieniu ustaleń zawartych w oświadczeniu oraz po akceptacji przedstawiciela instytucji lub organizacji wspierającej ludność najuboższą, sołtysa bądź przedstawiciela parafii winny zgłosić się w celu odebrania darów. Oświadczenie ważne w miesiącu wydawania.
                                                                                                                                Zarząd SWIS w Bobolicach

 
”Dzieci Dzieciom”

      Fundacja „Dzieci Dzieciom” w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie zaprasza osoby niepełnosprawne – młodzież ( od 16 roku życia ) wraz z rodzicami i dorosłych z opiekunami do wzięcia udziału w Programie „E – szansa”. Organizatorzy kierują swoją ofertę przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością ruchową (od 16 roku życia) zamieszkałych na wsi.
      Szkolenie daje uczestnikom możliwość zdobycia umiejętności pracy na komputerze. Umiejętności te są niezbędne dla zaistnienia na rynku pracy, jak również dla pełnego uczestnictwa w świecie.
      Za uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie nie ponoszą żadnych  kosztów. Szkolenie „E-szansa” jest elementem projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Szczegółowych informacji udziela biuro Fundacji : Fundacja Dzieci – Dzieciom, Nadliwie, 05 – 281 Urle. Tel. (0-25) 624-04-07.”Dzieci Dzieciom”
                                                                                                                              MGOPS w Bobolicach

 
Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bobolicach

      W celu zintegrowania działań służb, instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Bobolice został powołany Zarządzeniem Burmistrza Bobolic z dnia 10 czerwca 2008 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie:

L.pNazwisko i imięStanowisko służboweFunkcja
1.Jasiulek AnetaPracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w BobolicachPrzewodnicząca Zespołu
2.Piotrowski AleksanderKierownik Posterunku Policji w BobolicachCzłonek Zespołu
3.Wójcik MałgorzataPrzedstawiciel Urzędu Miejskiego                     w BobolicachCzłonek Zespołu
4.Daria JasińskaWolontariusz  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w BobolicachCzłonek Zespołu
5.Tomasz DygasPrzedstawiciel sołtysówCzłonek Zespołu
6.Dawid OlearczykPrzewodniczący Komisji d.s Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w BobolicachCzłonek Zespołu
7.Ks. Ryszard BaranProboszczCzłonek Zespołu
8.Elżbieta DygasPielęgniarka środowiskowa NZOZ ,,Asklepios” w BobolicachCzłonek Zespołu
9.Zofia JóźwiakPrzedstawiciel Placówek Oświatowych               z terenu miasta i gminy BoboliceCzłonek Zespołu

        Zadaniem Zespołu jest przede wszystkim udzielenie profesjonalnego i natychmiastowego wsparcia rodzinom lub osobom doznającym przemocy.
Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego: W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
      Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Bobolice, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem zespołu interdyscyplinarnego. Wniosek składa się do przewodniczącego zespołu – Anety Jasiulek. Posiedzenie zespołu odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
      Podczas spotkań zespołu podejmowane są następujące działania:- diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych dla rodziny lub osoby doznającej przemocy,- podział działań do wykonania przez przedstawicieli instytucji pomocowych,- ocena i weryfikacja podjętych działań,- stały kontakt z rodziną lub osobą w celu bieżącego  informowania o podejmowanych działaniach.
      W związku z powyższym uprzejmie Państwa informuję, iż każdy kto jest świadkiem przemocy bądź też zna w środowisku lokalnym, sąsiedzkim przypadki znęcania się nad dzieckiem, rodziną ma pełne prawo  i obowiązek zgłosić problem do wyżej wskazanych osób.
                                                                                                                               Aneta Jasiulek
                                                                                                                       Przewodnicząca zespołu

 
Szkolenie sprzedawców

Szanowni Państwo !

      Jednym z zadań Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2009 r. jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
W związku z tym serdecznie zapraszam sprzedawców napojów alkoholowych na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w sali nr 5 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.
      Szkolenie obejmuje istotne dla przedsiębiorców zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, konsekwencje prawne nieprzestrzegania prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu, uprawnienia organów uprawnionych do przestrzegania kontroli, część szkolenia dotycząca porad dla sprzedawców w sprawie odmawiania sprzedaży  alkoholu nieletnim odbędzie się w formie warsztatowej.
       Uczestnicy szkolenia otrzymują skuteczne narzędzie stanowiące kompendium przeciwdziałania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
      Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
                 
                                                                                                                                                Jolanta Stępień
                                                                                                             Pełnomocnik d.s. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
                                                                                                                                                  Juliusz Glaser
                                                                                                                                        Przewodniczący GKRPA

 
« PoczątekPoprzednia91929394959697NastępnaOstatnie »

Strona 97 z 97